Υπό Κατασκευή

Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών


Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), Εξοικονομώ - Αυτονομώ, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και τεχνικές εκθέσεις.

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί τα αξιόπιστα και αυθεντικά σχεδιαστικά προγράμματα της 4M.

...

Παναγιώτης Νικολαΐδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών