ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ.Π.Θ.

Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Νικολαΐδης Παναγιώτης


Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), Εξοικονομώ - Αυτονομώ, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) και τεχνικές εκθέσεις. Επιβλέπουμε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί τα αξιόπιστα και αυθεντικά σχεδιαστικά προγράμματα της 4M.

Νικολαΐδης Παναγιώτης - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παναγιώτης Νικολαΐδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών